Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil

Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

Javni razpis: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije

 

Trajanje projekta: Julij 2018 – December 2021

Projekt je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska komisija iz sklada ESRR v višini 1.764.098,00 EUR

Projekt smo gradili na naslednjih predpostavkah stanja in nerešenih problemih:

1. Še vedno se srečujemo z obremenjevanjem okolja s strani mlekarske industrije

2. Sirotka predstavlja nezadostno izkoriščen snovni tok v mlekarski industriji, prav tako nastajajo viški mleka, ki niso optimalno izrabljeni

3. Slovenske mlekarne sploh ne, ali pa premalo izrabljajo potencial sirotkinih proteinov; v tujini je zaznati povpraševanje po novih tehnoloških postopkih obdelave sirotkinih proteinov

4. Čistost in kvaliteta proteinskih izolatov iz mleka in sirotke je nizka in variabilna

5. Na trgu narašča povpraševanje po funkcionalnih dodatkih živilskim izdelkom, prehranskih dopolnilih in naravnih zdravilih; ponudba pa ne dosega povpraševanja

6. Fiziološko aktivne molekule, izolirane iz mleka in ostankov predelave mleka, v organizmu (in vivo) ne dosegajo enakih učinkov, kot so ugotovljeni v laboratorijskih in-vitro raziskavah; ravno tako se srečujemo z občutljivostjo proteinskih izolatov na okoljske vplive (med skladiščenjem, po zaužitju) in posledično slabo obstojnostjo („shelf-life“).