publications

WE CONCLUDED THE PROJEKT WITH FIVE AWARDS FOR INVENTIONS  IN THE FIELD OF CIRCULAR ECONOMY!

The Slovenian Strategic Development and Innovation Partnership - Networks for the Transition to a Circular Economy (SRIP - Circular Economy) in cooperation with the Ministry of Higher Education, Science and Technology and the Ministry of Cohesion and Regional Development, on March 8, 2023, at the MEGRA fair in Gornja Radgona awarded the first Slovenian awards for inventions in the field of the circular economy for 2022.

You can read more about the received awards at the following linkof the LIFE for acid Whey project

 

TRAGIN, Luka, 2018, Kisla sirotka: od odpadka do dragocene surovine za živila in prehranska dopolnila [na spletu]. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana (mentorica), CIGIĆ, Blaž (recenzent). Povezava.

ROŠKAR, Robert, OSEL, Nika, PLANINŠEK PARFANT, Timeja, TRONTELJ, Jurij, KRISTL, Albin. Stability indicating analytical approach for lactoferrin. V: 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques, Milan, Italy, 16-20 June 2019 : final program. Milan: [s. n.]. 2019, str. 85. [COBISS.SI-ID 4739441]

OSEL, Nika. Razvoj stabilnostno indikativnega analiznega pristopa za vrednotenje laktoferina = Development of a stability indicating analytical approach for evaluation of lactoferrin : enoviti magistrski študij farmacija. Ljubljana: [N. Osel], 2019. XIII, 97 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4729457]

BJELOŠEVIĆ, Maja, GRILC, Blaž, GAŠPERLIN, Mirjana. Development of whey protein-rich shampoo and cleansing gel for personal care cosmetics. V: Skin and formulation, September 23-24, 2019, Reims, France

KLEMENČIČ POCAJT, Tjaša. Razvoj in fizikalno-kemijsko vrednotenje kozmetičnih izdelkov s sirotko. Development and physico-chemical evaluation of cosmetic products containing whey: diplomska naloga: univerzitetni študijski program Kozmetologija. Ljubljana 2019. Mentorica: Gašperlin, Mirjana. Somentorica: Bjelošević, Maja

Maja PRESKAR, Hermina BUKŠEK, Maja ZUPANČIČ JUSTIN, Marko KETE, Jernej OBERČKAL, Marjana SIMONIČ, Irena PETRINIĆ. Vpliv sestave sirotke na delovanje keramičnih mikrofiltracijskih membran. Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 2019.

Maja PRESKAR. Proučevanje mikrofiltracijske keramične membrane na prepustnost sirotkinih proteinov. Univerza v Mariboru. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Magistrsko delo. Mentorica: Irena Petrinić. Komentorja: Marjana Simonič, Marko Kete. 2019

Maja PRESKAR, Hermina BUKŠEK, Maja ZUPANČIČ JUSTIN, Marko KETE, Marjana Simonič, Irena PETRINIC. Optimization of microfiltration for separation of whey proteins. Conference presentation:Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ (conference on industry water treatment), 10th October. 2019, Hungary. The paper won the first award for student work.