CILJI PROJEKTA

Osrednji cilj projekta je izkoristiti potencial sirotke kot neizkoriščenega snovnega toka živilske industrije. To nameravamo doseči z uvedbo naprednih tehnoloških postopkov izolacije in oplemenitenja posameznih sirotkinih proteinov ter izrabe sirotkinega preostanka za oblikovanje inovativnih prehranskih dopolnil in funkcionalnih dodatkov živilom.

Za doseganje zastavljenega osrednjega cilja smo si zadali pet specifičnih ciljev:

Cilj 1: Doseči ekonomsko izvedljivo tehnološko rešitev separacije tržno zanimivih sirotkinih proteinov z uporabo naprednih postopkov frakcionacije, ki bodo ponudili visoko čistost in biološko aktivnost izolatov.

Aktivnosti:

  • Izolacija posameznih beljakovin iz različnih vrst sirotk z uporabo različnih filtracijskih sistemov in ionsko izmenjevalne kromatografije.
  • Spremljanje aktivnosti, varnosti, stabilnosti in karakteristik proteinskih izolatov.

Cilj 2: Povečati obstojnost in doseči lokalizirano sproščanje
sirotkinega proteina laktoferina s pomočjo mkrokapsuliranja in razširiti področja učinkovanja s pripravo hidrolizatov laktoferina.

Aktivnosti:

  • Uvajanje različnih tehnik mikrokapsuliranja in nanokapsuliranja glede na želeno končno rabo.
  • Spremljanje karakteristik in preverjanje stabinlosti mikrokapsuliranih produktov.
  • Uvajanje in preskušanje različnih tehnik hidrolize sirotkinega proteina laktoferina.
  • Karakterizacija hidrolizatov in vrednotenje uspešnosti hidrolitične razgradnje.

Cilj 3: Optimizirati pridobivanje probiotikov in njihovih metabolitov v frakcijah sirotke z zmanjšano vsebnostjo proteinov.

Aktivnosti:

  • Preskušanje uporabnosti preostankov sirotke kot gojišč za rast probiotičnih kultur in kultur, ki proizvajajo bakteriocine.
  • Testiranje načinov stabilizacije pridobljene biomase z metaboliti.
  • Spremljanje rasti biomase in produkcije bakteriocinov ter preživetja probiotikov po stabilizaciji.

Cilj 4: Definirati končno izrabo preostankov sirotke z zmanjšano
vsebnostjo proteinov s ciljem izrabe preostalih komponent sirotke po načelu »zero waste«.

Aktivnosti:

  • Preskušanje različnih tehnik filtracije sirotk za ločitev oziroma zgoščevane posameznih frakcij (mikrofiltracija, nanofiltracija, reverzna in direktna osmoza).

Cilj 5: Demonstracija in validacija ciljev 1 – 4 na nivoju prototipov.