+386 (0)59 033 386

Projekt / Project LAKTIKA

OBJAVE

TRAGIN, Luka, 2018, Kisla sirotka: od odpadka do dragocene surovine za živila in prehranska dopolnila [na spletu]. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana (mentorica), CIGIĆ, Blaž (recenzent). Povezava.

ROŠKAR, Robert, OSEL, Nika, PLANINŠEK PARFANT, Timeja, TRONTELJ, Jurij, KRISTL, Albin. Stability indicating analytical approach for lactoferrin. V: 48th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques, Milan, Italy, 16-20 June 2019 : final program. Milan: [s. n.]. 2019, str. 85. [COBISS.SI-ID 4739441]

OSEL, Nika. Razvoj stabilnostno indikativnega analiznega pristopa za vrednotenje laktoferina = Development of a stability indicating analytical approach for evaluation of lactoferrin : enoviti magistrski študij farmacija. Ljubljana: [N. Osel], 2019. XIII, 97 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4729457]

BJELOŠEVIĆ, Maja, GRILC, Blaž, GAŠPERLIN, Mirjana. Development of whey protein-rich shampoo and cleansing gel for personal care cosmetics. V: Skin and formulation, September 23-24, 2019, Reims, France

KLEMENČIČ POCAJT, Tjaša. Razvoj in fizikalno-kemijsko vrednotenje kozmetičnih izdelkov s sirotko. Development and physico-chemical evaluation of cosmetic products containing whey: diplomska naloga: univerzitetni študijski program Kozmetologija. Ljubljana 2019. Mentorica: Gašperlin, Mirjana. Somentorica: Bjelošević, Maja

Maja PRESKAR, Hermina BUKŠEK, Maja ZUPANČIČ JUSTIN, Marko KETE, Jernej OBERČKAL, Marjana SIMONIČ, Irena PETRINIĆ. Vpliv sestave sirotke na delovanje keramičnih mikrofiltracijskih membran. Slovenski kemijski dnevi, Maribor, 2019.

Maja PRESKAR.Proučevanje mikrofiltracijske keramične membrane na prepustnost sirotkinih proteinov. Univerza v Mariboru. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Magistrsko delo. Mentorica: Irena Petrinić. Komentorja: Marjana Simonič, Marko Kete. 2019

Maja PRESKAR, Hermina BUKŠEK, Maja ZUPANČIČ JUSTIN, Marko KETE, Marjana Simonič, Irena PETRINIC. Optimization of microfiltration for separation of whey proteins. Conference presentation:Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ (conference on industry water treatment), 10th October. 2019, Hungary. The paper won the first award for student work.


S projektom smo se predstavili na razstavi dogodka FUTURE FOOD, ki  ga je organizirala GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij. Razstava je bila na ogled med 11. novembrom 2019 in 20. decembrom 2020.

Raziskovalka Nika Osel, mag.far., je na dogodku 16th Water Users` Meeting (WUM 2019), ki ga organizira Labtim in je potekal med 13.11. in 15.11.2019 v Rimskih Toplicah predstavila del rezultatov raziskovanj s predavanjem z nasovom Aplikacija dvodimenzionalne tekočinske kromatografije (2D-LC) za vzorce sirotkinih proteinov.

Blaž Grilc, Maja Bjelošević in Mirjana Gašperlin so se predstavili na dogodku II. Symposium of Young Researchers on Pharmaceutical Technology, Biotechnology and Regulatory Science (23 - 24 januar 2020 Szeged, Hungary) s posterjem z naslovom Lactoferrin micro-encapsulation in Na-alginate hydrogel beads.